Ökad tillgänglighet på våra kyrkogårdar


Renoverad kyrkogårdsmur


Askgravlund


Nytt begravningsannex


Utökad barnverksamhet


Utökad musikverksamhet


Pris för årets bästa kyrkogårdsförvaltning 2014


Köp av två fastigheter


Renovering av Skogaby kapell


2011 Invigdes det nya Annexet och Askgravlunden. Annex Skummeslövs kyrka Askgravlund
Askgravlund Askgravlund Askgravlund
Kyrkogårdsmuren renoverad 2015 Kyrkomur
Kyrkomur
Ökad tillgänglighet Kyrka
Kyrka Kyrka
Ökad tillgänglighet S:t Clemens kyrka Kyrka
Kyrka Kyrka Kyrka Kyrka
S:ta Gertuds kapell SanktaGertrud
SanktaGertrud
Blivande begravningsannex Kyrka
Inköp av fastigheter för begravningsverksamheten Kyrka
Glada vinnare Pris
Skogaby Kapell - nybyggd parkering Skogaby  kapell
Skogaby  kapell
KLicka på någon bild för fler/färre bilder
OBS Klicka för att få fler/färre bilder Annex Skummeslöv Askgravlund
Askgravlund Askgravlund Askgravlund
En av Hallands äldsta kyrkogårdsmurar Kyrka
Mur
Plattläggning på de flesta gångar Kyrka
Kyrka Kyrka
Plattläggning av gångar Kyrka
Kyrka Kyrka Kyrka Kyrka
Ökad tillgänglighet SanktaGertrud
SanktaGertrud
Kyrkogatan Kyrka
För bättre miljöhantering av kompostering mm Kyrkogård
1:a pris 2014 - bästa kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogård
Invändig renovering Skogaby  kapell
Skogaby  kapell