Valprogram kyrkovalet 19 september 2021Korfönster
Gamla korfönstret i S:t Clemens kyrka – uppsatt i vapenhuset


Som lokal och opolitisk nomineringsgrupp har vi i Kyrklig-Samverkan en vision om framtidens kyrka. Det är en kyrka som präglas av medmänsklighet, där man odlar hopp och där det finns ett öppet sinne - en kyrka som är samarbetsvillig med alla goda krafter; kyrkliga såväl som samhällsanknutna. Kyrkans huvuduppgift – att föra ut det kristna budskapet – skall i alla sammanhang stå i centrum och människor ska ges möjlighet att växa i sin tro. Redan finns det i vårt pastorat flera verksamheter som gagnar denna önskan, men vi vill ändå arbeta för att följande ämnesområden blir särskilt uppmärksammade:

Medmänsklighet

Vi ser, även i vårt pastorat, ett allt mer ökat behov av diakonala insatser. I en tid då vi upplever allt större klyftor i vårt samhälle, är det viktigt att vi alltid har kapacitet att möta alla människor i behov av hjälp oavsett trosuppfattning. Diakonin måste därför få ett prioriterat fokus.

Barn- och ungdomsverksamheten

Vi vill se en ökad satsning på barn- och ungdomsverksamheten. Vi önskar, att barn och ungdomar i allt högre grad erbjuds möjligheter till olika aktiviteter inom kyrkans försorg, att kyrkan blir synligare för speciellt ungdomar under högstadie- och gymnasietiden. Härtill behövs fler tjänster av skilda slag. Genom en ökad satsning på ungdomar kan vi lättare motivera dessa att engagera sig vidare i kyrkans inre arbete. Det är viktigt att vi får med ungdomar i kyrkans beslutande organ för att härigenom kunna påverka kyrkans framtida utveckling.

Volontärer/frivilliga

Framtidens kyrka är beroende av många olika personer, instanser och verksamheter. Vi önskar att fler kan/vill engagera sig på olika sätt med den kunskap man kan bidra med och att kyrkan erbjuder utbildning och ger uppmuntran till detta på olika sätt.

Pilgrimsvandring
Pilgrimsvandring


Sång och musik

Sång och musik i olika former är viktiga fundament för att föra ut det kristna budskapet. Vi vill medverka till att dessa komponenter även fortsättningsvis ges en optimal plats inom kyrkan och på så sätt skapa en högre grad av kyrklig gemenskap.

Laholm skramlar
Konsert i S:t Clemens kyrka


Miljötänkande

I tider där klimathot av olika slag gör sig allt mer påminda, är det viktigt att vi som kyrka är ett föredöme för en hållbar utveckling, ett renare klimat och en levande planet. Här behövs kunskap, utbildning och goda exempel inom alla verksamheter.